eBook 2023

ISU-ISU PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL DI MALAYSIA
e ISBN 978-967-2892-09-0
PENYELIDIKAN DALAM PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN ORGANISASI
e ISBN 978-967-2892-11-3
INDUSTRIAL MANAGEMENT, EDUCATION AND LEARNING RESEARCH IN MALAYSIA
e ISBN 978-967-2892-10-6
INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCE
e ISBN 978-967-2892-12-0